نویسنده = شعری، صابر
تعداد مقالات: 8
3. رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی ها، اندازه شرکت با مدیریت سود

دوره 6، شماره 24، زمستان 1387، صفحه 79-115

یحیی حساس یگانه؛ صابر شعری؛ سید حسین خسرونژاد


4. نقش کیفیت حسابرس و اتکاپذیری دارایی ها در ارزیابی حقوق صاحبان سهام

دوره 5، شماره 20، زمستان 1386، صفحه 107-128

صابر شعری؛ عبدالکریم مقدم


8. نقش اطلاعات بنیادی حسابداری در پیش بینی بازده سهام

دوره 2، شماره 8، زمستان 1383، صفحه 87-120

علی ثقفی؛ صابر شعری