نویسنده = نادری نورعینی، محمد مهدی
تعداد مقالات: 3
1. عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌ها

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396

10.22054/qjma.2017.11251.1369

محمد رضا مهربان پور؛ محمد مهدی نادری نورعینی؛ عفت اینالو؛ الهام اشعری


2. عوامل مؤثر بر سودآوری بانک ها

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 119-140

10.22054/qjma.2018.8272

محمد رضا مهربان پور؛ محمد مهدی نادری نورعینی؛ عفت اینالو؛ الهام اشعری