دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 1-193 (این شماره مربوط به تابستان 93 می باشد) 
5. رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام

صفحه 115-137

ساسان مهرانی؛ قربان اسدی؛ حمیدرضا گنجی


6. بررسی رفتار گروهی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 139-156

مصطفی جهانگیری راد؛ محمد مرفوع؛ محمدجواد سلیمی