نویسنده = طالبی نجف آبادی، عبدالحسین
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تأثیر انجام همزمان خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی بر استقلال حسابرس از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیل گران بورس اوراق بهادار

دوره 9، شماره 36، زمستان 1390، صفحه 53-73

عبدالمهدی انصاری؛ نرجس کمالی کرمانی؛ عبدالحسین طالبی نجف آبادی