نویسنده = حقیقت، حمید
تعداد مقالات: 1
1. حساسیت جریان نقدی نامتقارن به وجه نقد نگهداری شده

دوره 10، شماره 40، زمستان 1391، صفحه 27-52

حمید حقیقت؛ هادی حیدری