نویسنده = اسماعیلی، غریبه
تعداد مقالات: 1
1. دارایی‌های نامشهود در شرکت‌های بورسی و تأثیر آن بر ارتباط ارزشی سود

دوره 11، شماره 43، زمستان 1392، صفحه 1-23

علی رحمانی؛ غریبه اسماعیلی