نویسنده = نبوی چاشمی، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ارزش نهایی وجه نقد بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی شوک نقدینگی

دوره 16، شماره 63، پاییز 1398، صفحه 157-187

10.22054/qjma.2019.10650

سید مرتضی نبویان؛ سید علی نبوی چاشمی؛ ایمان داداشی؛ بهرام محسنی ملکی