نویسنده = صمدی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. اثرکیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری

دوره 11، شماره 44، زمستان 1392، صفحه 117-143

سید عباس هاشمی؛ سعید صمدی؛ ریحانه هادیان