نویسنده = مرادی جزء، محسن
تعداد مقالات: 1
1. مدلی برای رتبه بندی سنجه‌های کیفیت سود در ایران

دوره 16، شماره 62، تابستان 1398، صفحه 127-150

10.22054/qjma.2019.10425

محمد کاشانی‌پور؛ غلامرضا کرمی؛ محسن مرادی جزء