نویسنده = نیک کار، جواد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر معیارهای راهبری شرکتی بر به موقع بودن افشای گزارشگری مالی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1395، صفحه 61-82

10.22054/qjma.2017.7730

ولی خدادادی؛ جواد نیک کار؛ سجاد ویسی