نویسنده = انواری رستمی، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. آزمون نظریه چرخه عمر در سیاستهای تقسیم سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 59-81

حسین اعتمادی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ وحید احمدیان