نویسنده = رحیمی باغی، علی
تعداد مقالات: 2
1. موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران

دوره 9، شماره 35، پاییز 1390، صفحه 69-91

رافیک باغومیان؛ علی رحیمی باغی


2. موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1389، صفحه 49-72

رافیک باغومیان؛ علی رحیمی باغی