نویسنده = شعری، صابر
تعداد مقالات: 2
2. کفایت افشای معاملات با اشخاص وابسته

دوره 9، شماره 33، بهار 1390، صفحه 39-57

صابر شعری؛ الهام امیری