نویسنده = بحیرایی، افسانه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ارتباطات سیاسی بر افشای داوطلبانه در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 62، تابستان 1398، صفحه 151-175

10.22054/qjma.2019.10426

سیدعلی حسینی؛ افسانه بحیرایی