نویسنده = آقایی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. سیاست تقسیم سود و گزارشگری مالی متقلبانه

دوره 12، شماره 45، بهار 1394، صفحه 97-114

حسن فرج زاده دهکردی؛ لیلا آقایی