نویسنده = کوشکی جهرمی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. انگیزه‌های رقابتی و تجدید ارائه صورت‌های مالی: آزمون نظریه محرک-پاسخ

دوره 15، شماره 60، زمستان 1397، صفحه 125-156

10.22054/qjma.2019.9955

حسن ولیان؛ مهدی صفری گرایلی؛ محمدرضا عبدلی؛ علیرضا کوشکی جهرمی