نویسنده = ساعی، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مدیریت سود واقعی برای اجتناب از زیان

دوره 14، شماره 56، زمستان 1396، صفحه 155-181

10.22054/qjma.2018.8783

محمود لاری دشت بیاض؛ محمدجواد ساعی؛ آرش قربانی