نویسنده = ایوان، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای شکست گزارشگری مالی برای مدیران غیرموظف

دوره 14، شماره 56، زمستان 1396، صفحه 109-132

10.22054/qjma.2018.8781

فرشید خیراللهی؛ فرزاد ایوان؛ احسان محبی