نویسنده = حساس یگانه، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. رابطة ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 29-52

یحیی حساس یگانه؛ مرتضی احمدی