نویسنده = خازن، آتنا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود بر مدل-های پیش‌بینی ورشکستگی

دوره 15، شماره 60، زمستان 1397، صفحه 77-101

10.22054/qjma.2019.9953

نظام الدین رحیمیان؛ سیدجواد میرعباسی؛ آتنا خازن