نویسنده = رحیمیان، نظام الدین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود بر مدل-های پیش‌بینی ورشکستگی

دوره 15، شماره 60، زمستان 1397، صفحه 77-101

10.22054/qjma.2019.9953

نظام الدین رحیمیان؛ سیدجواد میرعباسی؛ آتنا خازن


2. رابطه بین نگهداشت مازاد وجه نقد و ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 40، زمستان 1391، صفحه 151-175

نظام الدین رحیمیان؛ محمود قربانی؛ کیوان شعبانی