نویسنده = مشایخ، شهناز
تعداد مقالات: 3
1. مدیریت سود و رفتار سرمایه گذاری واحدهای تجاری

دوره 10، شماره 40، زمستان 1391، صفحه 77-99

شهناز مشایخ؛ نازنین بشیری منش؛ سید سمانه شاهرخی


3. بازده اضافی مدیریت حرفه ای (فعال) به شرکت های سرمایه گذاری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 1-24

محمد عرب مازار یزدی؛ شهناز مشایخ