نویسنده = مشایخی، بیتا
تعداد مقالات: 2
2. تبیین ارتباط میان نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود حسابداری

دوره 10، شماره 40، زمستان 1391، صفحه 101-124

بیتا مشایخی؛ وحید منتی