نویسنده = باغومیان، رافیک
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی و یادگیری دانشجویان حسابداری

دوره 14، شماره 55، پاییز 1396، صفحه 125-143

10.22054/qjma.2017.23726.1638

رافیک باغومیان؛ حسین رجب دری؛ منوچهر خرمین


2. رابطه ویژگی‌های شرکت و ساختار سرمایه

دوره 11، شماره 43، زمستان 1392، صفحه 111-133

رافیک باغومیان؛ کیوان عزیز زاده مقدم