نویسنده = سعیدی، علی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد راهبردهای توالی و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 31، پاییز 1389، صفحه 121-141

علی سعیدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرزانه بیک زاده عباسی