نویسنده = قادری، بهمن
تعداد مقالات: 2
1. فرضیة سیاسی و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 53، بهار 1396، صفحه 113-142

غلامرضا منصورفر؛ بهمن قادری؛ فاطمه دانشیار