نویسنده = مهدوی، غلامحسین
تعداد مقالات: 2
1. چسبندگی و ضدچسبندگی هزینه های غیرتولیدی در شرکتهای ایرانی

دوره 14، شماره 53، بهار 1396، صفحه 71-90

غلامحسین اسدی؛ بهزاد بیگ پناهی