نویسنده = فروغی، داریوش
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر درماندگی‎مالی بر اثرگذاری اقلام‎تعهدی بر بازده‎های آتی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1396، صفحه 93-123

10.22054/qjma.2017.18138.1524

داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ سیدمحمد الشریف