نویسنده = رضازاده، جواد
تعداد مقالات: 2
1. عوامل موثر بر تغییر حسابرسان در شرکتهای ایرانی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1386، صفحه 89-105

جواد رضازاده؛ کمال زارعی مروج


2. زمینه ی فرهنگی رفتار حرفه ای حسابداران

دوره 1، شماره 1، بهار 1382، صفحه 3-39

علی ثقفی؛ جواد رضازاده