نویسنده = پورحیدری، امید
تعداد مقالات: 4
2. بررسی رفتار مدیران در بکارگیری حسابداری ذهنی در گزارشگری صورت سود و زیان

دوره 15، شماره 58، تابستان 1397، صفحه 1-26

10.22054/qjma.2018.9424

علیرضا کیان؛ امید پورحیدری؛ یحیی کامیابی