نویسنده = رزاززاده، لیدا
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی وضعیت مالی شرکت‌ها با استفاده از تحلیل محتوای گزارش‌های هیئت مدیره

دوره 16، شماره 64، زمستان 1398، صفحه 135-160

10.22054/qjma.2020.27663.1718

جمال برزگری خانقاه؛ حبیب انصاری سامانی؛ لیدا رزاززاده