نویسنده = طاوسی، ساجده
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین حاکمیت شرکتی و معامله با اشخاص وابسته

دوره 14، شماره 53، بهار 1396، صفحه 143-172

10.22054/qjma.2017.8006

محمد حسین صفرزاده؛ ساجده طاوسی