نویسنده = ابراهیمی کردلر، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده سودوجریان نقد عملیاتی آستانه‏ ای : شواهدی از بازار بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 87-59

غلامرضا کرمی؛ علی ابراهیمی کردلر؛ محمدصادق غزنوی