نویسنده = امیدی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر واکنش قیمت و بازدهی آتی سهام

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 31-58

یحیی حساس یگانه؛ الهام امیدی