نویسنده = حساس یگانه، یحیی
تعداد مقالات: 2
1. رتبه بندی متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکت‌های بیمه با استفاده از تکنیک ANP فازی

دوره 16، شماره 63، پاییز 1398، صفحه 53-81

10.22054/qjma.2019.10646

ناهید فیض آبادی فراهانی؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ یحیی حساس یگانه؛ میثم امیری


2. رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر واکنش قیمت و بازدهی آتی سهام

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 31-58

یحیی حساس یگانه؛ الهام امیدی