نویسنده = قائمی، محمد حسین
تعداد مقالات: 2
2. بررسی رفتار مدیران شرکت ها در پیش بینی سود سالیانه

دوره 10، شماره 40، زمستان 1391، صفحه 53-75

محمد حسین قائمی؛ طاهر اسکندرلی