نویسنده = اثنی عشری، حمیده
تعداد مقالات: 1
1. رابطه سیاست‌های مالیاتی و بار مالیاتی شرکت‌ها در شرایط تورمی

دوره 15، شماره 58، تابستان 1397، صفحه 59-78

10.22054/qjma.2018.9426

حمیده اثنی عشری؛ مینا نورمحمدی