نویسنده = بولو، قاسم
تعداد مقالات: 2
1. الگوی مفهومی رتبه‌بندی اوراق به پشتوانه دارایی در بازار سرمایه ایران

دوره 15، شماره 60، زمستان 1397، صفحه 61-76

10.22054/qjma.2019.9952

قاسم بولو؛ امیر عباس صاحبقرانی؛ سیده محبوبه جعفری