نویسنده = فرهادی، روح اله
تعداد مقالات: 1
1. ریسک بتا: شواهدی از تئوری چشم انداز

دوره 12، شماره 45، بهار 1394، صفحه 9-38

علی ثقفی؛ روح اله فرهادی؛ محمد تقی تقوی فرد