نویسنده = کرمی، غلامرضا
تعداد مقالات: 2
1. مدلی برای رتبه بندی سنجه‌های کیفیت سود در ایران

دوره 16، شماره 62، تابستان 1398، صفحه 127-150

10.22054/qjma.2019.10425

محمد کاشانی‌پور؛ غلامرضا کرمی؛ محسن مرادی جزء


2. بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده سودوجریان نقد عملیاتی آستانه‏ ای : شواهدی از بازار بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 87-59

غلامرضا کرمی؛ علی ابراهیمی کردلر؛ محمدصادق غزنوی