نویسنده = دولو، مریم
تعداد مقالات: 1
1. قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 47، پاییز 1394، صفحه 23-46

10.22054/qjma.2015.2535

محمد عرب مازار یزدی؛ احمد بدره ای؛ مریم دولو