نویسنده = بهشور، اسحاق
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد

دوره 11، شماره 44، زمستان 1392، صفحه 145-161

فرشید خیر اللهی؛ اسحاق بهشور؛ فرزاد ایوانی