نویسنده = رضایی، ذبیح الله
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1396، صفحه 31-70

10.22054/qjma.2017.24956.1663

محمدرضا نیکبخت؛ ذبیح الله رضایی؛ وحید منتی