نویسنده = منتی، وحید
تعداد مقالات: 2
1. راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1396، صفحه 31-70

10.22054/qjma.2017.24956.1663

محمدرضا نیکبخت؛ ذبیح الله رضایی؛ وحید منتی


2. تبیین ارتباط میان نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود حسابداری

دوره 10، شماره 40، زمستان 1391، صفحه 101-124

بیتا مشایخی؛ وحید منتی