نویسنده = ارضاء، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه ریسک اعتباری و تاثیر آن بر بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 55، پاییز 1396، صفحه 169-196

10.22054/qjma.2017.24590.1655

امیرحسین ارضاء؛ مسلم پیمانی؛ فرناز صیفی