نویسنده = اسدی، قربان
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 115-137

ساسان مهرانی؛ قربان اسدی؛ حمیدرضا گنجی