نویسنده = مهرانی، ساسان
تعداد مقالات: 3
1. رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 115-137

ساسان مهرانی؛ قربان اسدی؛ حمیدرضا گنجی


3. بررسی رابطه نسبت های سودآوری و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1386، صفحه 59-80

ساسان مهرانی؛ امیر رسائیان