نویسنده = بابائی، ساسان
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین تعدیل اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 1-29

علی آقایی؛ ساسان بابائی