نویسنده = نقدی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. رابطه دقت پیشبینی سود با کارایی سرمایه گذاری

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 51-72

10.22054/qjma.2018.8269

یحیی حساس یگانه؛ محمد مرفوع؛ معصومه نقدی