نویسنده = فخاری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی با ثبات از محافظه‌کاری باسو با استفاده از روش GMM-sys

دوره 15، شماره 57، بهار 1397، صفحه 95-122

10.22054/qjma.2018.8915

فرهاد فلاح نژاد؛ حسین فخاری؛ شهریار زروکی